De visie

Op onze school moet het kind een gevoel van geborgenheid ervaren.

Voor ons als team is het belangrijkste  uitgangspunt van waaruit we werken:

Leerlingen succeservaringen op laten doen draagt bij aan hun welbevinden

De onderwijskundige visie sluit aan bij onze levensbeschouwelijke visie. We zijn een Christelijke school met een team dat onderwijs verzorgt vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel.

                                       Wie je bent is Gods geschenk aan jou

                                Wat je ermee doet is jouw geschenk aan God

Dit is een visie die ons aanspreekt: het verwoordt dat ieder mens de opdracht heeft om uit te bouwen wat hij aan mogelijkheden heeft gekregen.

Een voorwaarde voor het ontwikkelen van mogelijkheden en talenten is het ervaren van succes en geloof in eigen kunnen. We willen kinderen leren hun mogelijkheden niet alleen in te zetten voor zichzelf maar ook voor anderen.

Onze slogan luidt dan ook “Ieder kind zijn talent”

Uw kind moet zich bij ons op school veilig en geborgen voelen. Het moet in liefde en vertrouwen kunnen functioneren.  Een goede samenwerking en goed overleg tussen ouders en leerkrachten is daarbij essentieel om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. U bent als ouder dan ook altijd op school welkom voor een gesprek over uw kind.

Een goede sfeer tussen de leerlingen onderling in de groep en op het plein is een voorwaarde. Er zijn voor de kinderen duidelijke en begrijpelijke regels, we beschikken over een goed pestprotocol en regelmatig wordt tijdens de teamvergaderingen leerlingenzorg aandacht besteed aan de omgang van de kinderen met elkaar.

Leerlingen voelen zich veilig op school als de leerstof op hen is afgestemd, dat betekent, dat de leerstof niet te gemakkelijk of te moeilijk mag zijn. We bieden kinderen extra hulp in de groep en verantwoorden dat in handelingsplannen, die regelmatig met de ouders worden besproken.

Daarnaast beschikken we over drie Remedial Teachers, juf Boes en juf Fia (groep 3 t/m 8) en juf Riekje (kleuters), die veel kinderen extra kunnen begeleiden.

Het team werkt enthousiast en gemotiveerd aan nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs om elk leerling zo goed mogelijk “onderwijs op maat” te kunnen geven. 

Kortom: De Oranjeschool is een school met veel aandacht voor uw kind!

Wilt u graag iets meer weten over onze school, neem dan even contact op met de directeur, hij zal u graag een rondleiding geven op Oranjeschool.

U bent van harte welkom!