Continurooster

Continurooster op de Oranjeschool

Wij werken in het schooljaar 2016-2017 als proef met een continurooster.

De leerkrachten eten met de kinderen. Daardoor wordt de middagpauze beperkt tot een kwartier. Leerkrachten die ’s middags geen groep hebben, hebben 2x een kwartier pleindienst als de kinderen na het eten een kwartier naar buiten gaan.

Wanneer het slecht weer is, vervalt de middagpauze voor de leerkrachten, omdat de leerlingen in de lokalen wel begeleiding nodig hebben. Bij de kleuters eten overblijfouders met de kinderen, de leerkrachten gaan dan zelf met de kinderen naar buiten.

Het rooster:

Hele schooldagen: Groep 1 t/m 8: 8.30 - 14.15 uur  (wo.: 8.30 - 12.30 uur)

Ochtenden: Groep 1 t/m 3: 8.30 - 11.45 uur

Vrije middagen: Groep 1, 2 en 3: vrijdagmiddag (Groep 1 en 2 ook op donderdagmiddag)

Instroomgroep: De kleuters die na januari nieuw instromen gaan alleen de 4 ochtenden  naar school. van maandag t/m donderdag tot 11.45 uur.

Pauzes:

We vinden het belangrijk, dat leerlingen zich in de pauzes veilig voelen op school. De ochtendpauzes zijn verdeeld in twee groepen: de leerlingen van de groepen  3A,3B,4A,4B,5A en 5B hebben pauze van 10.15- 10.30 uur, de groepen 6,7 en 8 hebben pauze van 10.30 – 10.45 uur. Alle leerkrachten lopen in deze pauze op het plein, zodat elke leerlingen met een probleem meteen naar zijn of haar eigen leerkracht kan gaan.

In de middagpauze lopen er steeds drie leerkrachten op het plein. Ook deze pauzes zijn verdeeld in twee groepen: de leerlingen van de groepen  3A,3B,4A,4B,5A en 5B hebben pauze van 12.00 – 12.15 uur, de groepen 6,7 en 8 hebben pauze van 12.15-12.30 uur. Omdat nu niet de eigen leerkracht op het plein loopt dragen de drie pleinwachten een geel KiVa hesje, zodat ze voor de leerlingen duidelijk zichtbaar zijn.

’s Morgens voor schooltijd zijn er leerkachten, die pleindienst lopen en ook  ‘s middags om kwart over twee. 

Inloop bij de kleuters

De ouders brengen de kleuters elke morgen in de klas. Dit kan al vanaf 8.20 uur.

Eén keer in de week kunnen de ouders volgens een rooster dan nog even blijven tot 8.35 uur om samen met hun kind een leerspelletje te doen. We hebben daarvoor ‘inloopboekjes’. Elk kind heeft zo’n inloopboekje en de spelletjes staan daarin vermeld. Heeft het kind samen met de ouder een spelletje gedaan dan mag het een sticker plakken in het inloopboekje.

Als de school uit is gaan we niet met de klas naar buiten maar halen de ouders de kleuters uit school. Dit vinden we veiliger vanwege het overzicht.