3D-groep

‘Ieder kind heeft zijn talent!’ Zo luidt de slogan van onze school.

Daarom hebben wij op school een 3D-groep voor meer begaafde leerlingen.Een aantal jaren geleden zijn we op onze school met een pilot gestart en inmiddels werken we verenigingsbreed  met een 3D-groep.

Gedurende het schooljaar werken de leerlingen van de 3D-groep aan drie doelen:

  • Leren leren
  • Leren denken
  • Leren leven

De 3D-groep krijgt elke week een uur les. Er zijn twee groepen: een middenbouwgroep met leerlingen van de groepen 4 tot en met 6 en een bovenbouwgroep met leerlingen uit de groepen 7 en 8.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan zowel de cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen buigen zich bijvoorbeeld over echte hersenkrakers en opdrachten waarbij ze echt out-of-the-box moeten denken en die hen echt uitdagen.

Het is heel mooi om te zien hoe de leerlingen opbloeien tijdens het werken aan de opdrachten.

De leerlingen zijn ook altijd erg enthousiast en kijken echt uit naar de wekelijkse les! 

Bijdehand club

Omdat we graag tegemoet willen komen aan de talenten van onze leerlingen en we graag willen dat kinderen gemotiveerd zijn om te leren hebben we de Bijdehand-club opgericht voor een groepje kinderen in groep 8.

Er zijn kinderen die theoretisch heel goed zijn, deze kinderen kunnen we in de klas vaak voldoende uitdagen. Er zijn ook de meer praktisch ingestelde kinderen, die juist goed met de handen zijn. Het is vaak moeilijk om deze kinderen in de klas goed te begeleiden.

Een groepje kinderen is in overleg met de ouders in de Bijdehand-club geplaatst.  Er is een leerkracht vrijgeroosterd om  dit groepje één keer in de week op een middag te begeleiden. De kinderen leren om praktisch bezig te zijn. De vakken rekenen en taal worden wel gegeven maar op een praktische manier. Zo zijn de kinderen veel samen bezig (coöperatief) wat ook heel positief werkt. Elk nieuw thema begint met een excursie.

Zo is de club naar de kapper en naar een café/restaurant geweest. Hier hebben de kinderen een interview met zelf bedachte vragen afgenomen. Dit interview hebben ze later verwerkt tot een verslag. Al een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Soms betrekken we de groep ook bij de lessen. De kinderen hebben een korte powerpoint presentatie laten zien met verschillende soorten kapsels. De kinderen uit de klas mochten aangeven welk kapsel zij het mooiste vonden en hier hebben wij een rekensom aan gekoppeld. Hoeveel procent van de klas vindt kapsel 1 het mooiste etc. Bij het thema café/restaurant  mogen de kinderen zelf een recept verzinnen, dit maken en serveren aan de groep.

Ons doel is dat de kinderen zien dat leren leuk kan zijn en dat ze leren dat je ook voor praktische beroepen wel wat theoretische kennis nodig hebt.

We doen aan het begin van het jaar een motivatie-onderzoekje en herhalen dit aan het eind van het schooljaar. Ook laten we de kinderen elke les beoordelen met een cijfer.

We merken nu al wel dat de kinderen met veel plezier naar de bijdehand-club gaan. Er worden hoge cijfers gegeven voor de lessen.

We hopen dat we zo tegemoet kunnen komen aan de leerbehoeftes van deze kinderen. 

Teken- en schilderclub

Omdat we het belangrijk vinden om tegemoet te komen aan de talenten van onze leerlingen hebben we  teken- en schilderlessen georganiseerd voor kinderen die zich daar graag in willen ontwikkelen. Ook kinderen die niet zo goed kunt tekenen of schilderen, maar het wel leuk vinden om te doen, kunnen zich daarvoor opgeven.

De lessen zijn na schooltijd op de woensdagmiddag één keer in de drie weken. Juf Anneke is specialist op teken- en schildergebied en zij verzorgt deze lessen.

Bij elke les is er ook een stukje kunstgeschiedenis. Lessen ontstaan doordat een kunstenaar of stroming in het nieuws komt door bijv. een expositie.

Met behulp van de computer wordt er meer werk van de betreffende kunstenaar getoond.

De kinderen maken kennis met verschillende materialen en technieken.

Ook wordt er aandacht aan verschillende beeldelementen besteed.

Regelmatig wordt het werk van de kinderen geëxposeerd in de school.

Schaakclub

Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen de leerlingen –vanaf groep 5- schaaklessen krijgen op de Oranjeschool.

 Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de lessen in de 3D-groep -waar de leerlingen schaaklessen kregen binnen het thema ‘leren leren.’

Onder leiding van de heer W. Gerrits van SVV krijgen leerlingen die geïnteresseerd zijn één keer in de drie weken een schaakles.

We hebben inmiddels een beginnersgroep en een gevorderde groep. De lessen vinden plaats op woensdagmiddag. De leerlingen zijn enthousiast! We zijn ook erg blij dat we als basisschool een samenwerking aan hebben kunnen gaan met de schaakvereniging in Vroomshoop.

Met de expertise van de heer Gerrits kunnen we de leerlingen een goede basis meegeven en ze –naast alle didactische vakken- laten groeien als schaaktalent.

Want ons motto is: ‘ieder kind zijn talent!’